Výzva k vyklizení skříněk u nečlenů klubu

Výbor Veslařského klubu Olomouc, z.s. tímto vyzývá nečleny klubu k vyklizení skříněk v mužských a ženských šatnách.

Zároveň žádá členy, kteří skříňku mají, aby ji opatřili štítkem se svým
jménem.

Výbor stanovuje lhůtu pro vyklizení skříněk do 25.10.2017. Po této
lhůtě, budou nevyklizené skříňky u nečlenů otevřeny a vyklizeny.  Věci
budou uloženy do 31.12.2017 u správce areálu a následně zlikvidovány.

Děkujeme za pochopení a uvolnění skříněk aktivním členům.

Výbor VK Olomouc, z.s.

Výzva k vyklizení skříněk u nečlenů klubu | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2022 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz