Výroční členská schůze VK Olomouc

proběhla v pondělí 1.2.2016 v tělocvičně. Pro malou účast nebyla schůze usnášeníschopná a následně proběhla Náhradní členská schůze.

Na další tříleté funkční období byl zvolen výbor klubu a další orgány. Byli nominováni delegáti na Valnou hromadu TJ LS Olomouc, z.s. Členské příspěvky zůstávají i pro rok 2016 ve stávající výši. Pro následující tříleté volební období budou pracovat orgány VK Olomouc, z.s. v tomto složení:

Výbor VK Olomouc, z.s.:

Jiří Slepička - předseda
Petr Hlídek - místopředseda
Martin Brázda - koncepce a rozvoj
Martin Dostál - zástupce závodníků
Jan Smejkal - hospodář

Kontrolní komise VK Olomouc, z.s.:

Zdeněk Toul - předseda
Peter Cvoliga
Petr Prchal

Členové správní rady TJ LS Olomouc, z.s.:

Ladislav Řoutil
Pavel Chorý
Radim Hlavica

Členové revizní komise TJ LS Olomouc, z.s.:

Edvard Kožušník
Jan Drábek

Členské příspěvky pro rok 2016

- aktivní členové, závodníci, veteráni využívající zařízení - 3000Kč
možno platit ve dvou splátkách do 31.3. a do 30.6.2016

- členové výboru, trenéři, neaktivní členové - 300Kč
nutno zaplatit najednou do 31.3.2016

- fotbalisté - 1500Kč
nutno zaplatit najednou do 31.3.2016

 

Výroční členská schůze VK Olomouc | VKOLOMOUC

Výroční členská schůze VK Olomouc | VKOLOMOUC

Výroční členská schůze VK Olomouc | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2024 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz