Pavlína Žižková byla oceněna mezi deseti nejlepšími...

... sportovci VŠB - TU Ostrava. Vyhlášení se konalo v pátek 13.11.2009 na Slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB - TU Ostrava u příležitosti 160. výročí založení univerzity.

Pavlína Žižková byla oceněna mezi deseti nejlepšími... | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2023 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz