Olomoucký krajský veslařský svaz OKVS

byl založen dne 12.3.2010 na základě stanov Českého veslařského svazu a ustavující Valné hromady za účasti členů VK Olomouc a VK Přerov.

Posláním OKVS je především péče o veslařský sport na území Olomouckého kraje a vytváření podmínek pro jeho další rozvoj. Orgány OKVS jsou Valná hromada a Výkonný výbor zástupců veslařských oddílů Olomouckého kraje.

Výkonný výbor OKVS, který byl zvolen 12.5.2015, pracuje ve složení:

Ing. Jiří Slepička (VK Olomouc) - předseda
Ing. Jan Sláma (VK Přerov) - místopředseda
Ing. Petr Hlídek (VK Olomouc) - jednatel

 

Činnost OKVS se řídí odsouhlaseným Statusem OKVS. OKVS nebude právním subjektem ve smyslu platných právních předpisů, ale bude působit společně s dalšími krajskými sportovními svazy v rámci Olomouckého krajského sdružení ČSTV.

Olomoucký krajský veslařský svaz OKVS | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2022 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz