Návrh nových Stanov VK Olomouc

je umístěn v sekci Pro členy. Stanovy vychází z původních stanov klubu a návrhu pana Vyroubala. Jsou doplněné o připomínky a náměty ostatních členů a stanoviska právníků. Předkládá výbor klubu.

Poslední připomínky a náměty můžete adresovat na e-mailovou adresu VK Olomouc.
Návrh nových Stanov VK Olomouc | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2021 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz