Informace Výboru Veslařského klubu Olomouc

k trestnímu oznámení z června 2014.

Výbor Veslařského klubu Olomouc podává vysvětlení k trestnímu oznámení, které bylo podáno na VK Olomouc v červnu 2014 pro přečin zpronevěry, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, zřejmě jako člen vedení Veslařského klubu Olomouc. Na dosud nezjištěném místě měly být zpronevěřeny  finanční prostředky Veslařského klubu Olomouc ve výši nejméně 301.126 Kč.

Trestní oznámení podali členové VK Olomouc Vít Komárek, Miroslav Herzán a Milan Vyroubal.

Provedeným prověřováním policejní orgán nezjistil skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že konkrétní osoba mohla použít finanční prostředky Veslařského klubu Olomouc, z.s. pro svoji potřebu, čímž by svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty přečinu zpronevěra dle ust. § 206/1,3 tr. zákoníku.

Podle ustanovení §159 a odst. 1 trestního řádu byla trestní věc podezření ze spáchání přečinu zpronevěra podle § 206/1,3 trestního zákoníku odložena, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak. 


V Olomouci 22.9.2015                          Výbor VK Olomouc

 

        
Informace Výboru Veslařského klubu Olomouc | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2022 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz