DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K BEZPEČNOSTI NA LODĚNICI

Prosím všechny členy Veslařského klubu Olomouc o zvýšenou opatrnost a aby dbali zvýšené bezpečnosti v areálu TJ Lodních sportů Olomouc.

Od 17. 5. započaly výkopové práce pro výstavbu přístřešku pro veslařské lodě. Výkopové práce jsou v těchto dnech přípravné, kdy se provádí oprava odvodnění, tělocvičny a svod dešťové vody se umisťuje (zakopává) z důvodu prostorových potřeb  pod úroveň terénu. Tímto se zároveň docílí i odvlhčení zdi u tělocvičny, posilovny a dalších prostor. Naši brigádníci přemisťují nepotřebnou zeminu na naše pozemky pod ořech a tím projíždí celým areálem!! Prosím o zvýšenou opatrnost s loděmi. Děkuji
Dne 22.5. bude do prostoru TJ LS Olomouc dovezen písek a následný den i štěrk a jiný stavební materiál, který se bude umisťovat do výkopu. Následně se vybudují betonové patky pro stavbu samotného přístřešku, které se následně osadí.
Tímto ale pro letošní rok opravy nekončí. Jak jste si mohli všimnout, již teď se chystá oprava veslařského bazénu, který je vypuštěn a čeká na oškrabání modré těsnící barvy a rozebrání celé konstrukce.
Následně pak budou v průběhu měsíce června probíhat i demontáže celé stěny na veslařském bazénu. Bude provedeno zateplení a osazení novými okny. Tím by se mělo docílit lepšího komfortu pro veslaře na veslařském bazénu. Opětovná výstavba bude provedena přes letní měsíce a to hlavně svépomocí.

Tady prosím všechny členy VK Olomouc o pomoc, při opravách a budování lepšího našeho areálu a zázemí. Nezapomeňte, že všichni máme odpracovat povinných minimálních  5 brigádnických hodin. A práce je dost. Nebojte i umytí podlahy a utření prachu po zednících je velká pomoc.

V závěru prázdnin se bude ještě provádět oprava podlahy v tělocvičně. Budeme rekonstruovat parkety a naneseme nový lak. Tak si na podzim pořiďte sálovou obuv!! Ať nám podlaha nějakých pár let zase vydrží.

Co bude odměnou??
Kolaudace a můžu slíbit lepší vzduch pro nás všechny do trenažerovny.

Děkuji předseda VK Olomouc
Jirka SL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K BEZPEČNOSTI NA LODĚNICI | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2021 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz