Výzva k zaplacení členského příspěvku

pro všechny členy oddílu, kteří tak doposud neučinili pro rok 2017. V případě neuhrazení dlužné částky do 15.9.2017 členství po tomto datu zaniká.

Výzva k zaplacení členského příspěvku | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2022 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz