Výroční členská schůze 2010

V úterý 19.1.2010 se uskutečnila Výroční členská schůze VK Olomouc. Této akci předcházela Mimořádná členská schůze VK, na které byly schváleny nové stanovy klubu.

Na programu schůze, která bohužel proběhla za ne příliš hojného počtu členů VK, bylo zhodnocení uplynulé 68. sezóny, zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce 2009, byl také předložen a schválen hlavní směr činnosti a rozpočtu klubu pro rok 2010. Dále došlo ke schválení výše členských příspěvků a volbě deseti kandidátů na Valnou hromadu TJ LS Olomouc. Změna proti minulým obdobím nastala ve volbě členů Výboru VK a zástupců do Správní rady TJ LS, kteří byli dle odsouhlasených nových stanov voleni na tříleté období. Nově začíná fungovat také Revizní komise VK, taktéž zvolená na tři roky.

 

Výbor VK Olomouc na období 2010 - 2012 

Ing. Zdeněk Toul - předseda VK, hospodář VK, statutární zástupce

Ing. Jiří Slepička - místopředseda VK, statutární zástupce

Petr Truhlář - předseda trenérské rady, vedoucí trenér SCM

Vít Komárek, DiS. - zástupce závodníků

Ladislav Řoutil - zástupce TJ LS a veteránů

Peter Cvoliga - technické zabezpečení oddílu

Mgr. Pavlína Žižková - jednatelka VK

 

Revizní komise VK Olomouc na období 2010 - 2012

Ing. Milan Vyroubal - předseda

Ing. Mojmír Štěpánek - člen

Tomáš Vodák st. - člen

 

Členové Správní rady TJ LS Olomouc za veslařský klub na období 2010 - 2012

Mgr. Pavel Skula

Oldřich Okleštěk

Ladislav Řoutil

 

Delegáti na Valnou hromadu TJ LS Olomouc 2010

Mgr. Daniela Hlaváčová

František Horský

Vít Komárek, DiS.

Vojtěch Schlimbach

Ing. Jiří Slepička

Jakub Špaňhel

Ing. Zdeněk Toul

Petr Truhlář

Tomáš Vodák st.

Mgr. Pavlína Žižková

Výroční členská schůze 2010 | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2023 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz