Výroční členská schůze

Ve čtvrtek 5.3.2009 proběhla v tělocvičně Výroční členská schůze VK Olomouc.

Na programu schůze bylo zhodnocení uplynulého roku, zpráva o hospodaření, volba nového výboru klubu, volba členů správní rady za VK a volba delegátů na Valnou hromadu LS Olomouc. Byla odsouhlasena výše členských příspěvků, která zůstává stejná jako v roce 2008.

Dosavadní předseda pan František Horský odstoupil z funkce předsedy oddílu. Tuto funkci úspěšně vykonával devět let a patří mu naše poděkování za práci, kterou pro klub udělal.

Nový výbor bude v roce 2009 pracovat v tomto složení:

Cvoliga Peter
Komárek Vít, DiS.
Řoutil Ladislav
Ing. Slepička Jiří
Ing. Toul Zdeněk
Truhlář Petr
Mgr. Žižková Pavlína

Dále byli zvoleni členové Správní rady LS Olomouc za veslařský klub:

Okleštěk Oldřich
Řoutil Ladislav
Mgr. Skula Pavel

Výroční členská schůze | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2023 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz