Tam za vodou v rákosí...

je ukrytý prám, teda plato, takže po měsících nejistoty už naše snažení směřuje k cíli a grygovská základna začíná mít konkrétní obrysy. Tak ať to nezakřikneme.

Tam za vodou v rákosí... | VKOLOMOUC

Tam za vodou v rákosí... | VKOLOMOUC

Tam za vodou v rákosí... | VKOLOMOUC

Tam za vodou v rákosí... | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2023 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz