I v letošním roce jsme se v sobotu 14. září

zúčastnili akce Bezpečná cesta do školy ve Smetanových sadech, kde jsme prezentovali činnost klubu spojenou s náborem nových členů.

   Zájemců o náš sport bylo opravdu dost a věříme, že je již v příštím týdnu přivítáme na loděnici buď jako veslaře nebo mladé sportovce v přípravce. Velký dík patří všem členům klubu, kteří se na akcích podíleli.

Fotogalerie ZDE

I v letošním roce jsme se v sobotu 14. září  | VKOLOMOUC

Facebook Link Hlavní strana
Copyright 2022 VKOlomouc
Vytvořilo WebStudio Orbinet.cz